1,394
Dziś Sobota
2023-04-01

Zobacz, jakie uprawnienia posiada najmniej firm w gminie Karczew

Aktualizacja: 2023-04-0123:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_spotkanie_inwestycje_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-04-02 Najrzadziej wybierane uprawnienia w gminie Karczew

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-04-02 godz: 0:05:16
2.Ilość wszystkich firm w gminie Karczew wynosi: 2825
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Karczew wynosi: 1489
Pierwsze miejsce
Gdy analizujemy, których uprawnień obecnie firmy w gminie Karczew potrzebują najmniej, dochodzimy do wniosku, że w miesiącu kwiecień 2023 podmioty gospodarcze najrzadziej posiadały Zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób środków odurzających lub substancji psychotropowych będących produktami leczniczymi. Tylko 1 firma wykorzystuje je w swojej działalności. Z tego też powodu to uprawnienie znalazło się na pierwszym miejscu.
Drugie miejsce
W dniu dzisiejszym drugie w tym zestawieniu jest Zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób środków odurzających lub substancji psychotropowych niebędących produktami leczniczymi. To uprawnienie posiada 1 firma. Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana.
Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu w tym zestawieniu jest Koncesja na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego. Ma je tylko 1 firma.
Najrzadziej wybierane uprawnienia przez firmy w gminie Karczew – kwiecień 2023
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób środków odurzających lub substancji psychotropowych będących produktami leczniczymi
1
2
Zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób środków odurzających lub substancji psychotropowych niebędących produktami leczniczymi
1
3
Koncesja na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego
1
4
Koncesja na prowadzenie apteki
1
5
Licencja dotycząca międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób
1
6
Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
1
7
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
1
8
Zezwolenie na transport odpadów
1
9
Zezwolenie na prowadzenie apteki
1
10
Rejestr podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia
1

W REGIONACH Porównaj, z jakich uprawnień korzysta niewielka ilość firm w regionie

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakie uprawnienia w ostatnich miesiącach posiadało niewiele firm w gminie Karczew?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień będzie najmniej w gminie Karczew?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również:

2023-04-01
Zespół OWG-info
2023-04-01
Zespół OWG-info