1,394
Dziś Sobota
2023-04-01

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w gminie Karczew

Aktualizacja: 2023-04-0123:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-04-02 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w gminie Karczew

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-04-02 godz: 0:05:16
2.Ilość wszystkich firm w gminie Karczew wynosi: 2825
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Karczew wynosi: 1489
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w gminie Karczew, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Produkcja soków z owoców i warzyw to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w gminie Karczew – kwiecień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
1
2
Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
1
3
Produkcja soków z owoców i warzyw
1
4
Transport lotniczy towarów
1
5
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
1
6
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
1
7
Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
1
8
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
1
9
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
1
10
Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w gminie Karczew

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w gminie Karczew prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: