1,394
Dziś Sobota
2023-04-01

Sprawdź, jakie działalności wybrało najwięcej firm w gminie Karczew

Aktualizacja: 2023-04-0123:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_w biurze_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-04-02 Działalności gospodarcze, które w gminie Karczew wybrało najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-04-02 godz: 0:05:16
2.Ilość wszystkich firm w gminie Karczew wynosi: 2825
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Karczew wynosi: 1489
Pierwsze miejsce
Patrząc na działalności gospodarcze w gminie Karczew, widać, że najwięcej aktywnych firm wybrało Transport drogowy towarów jako swoją główną działalność. Wykonuje ją w miesiącu kwiecień 2023 – 53 firmy.
Ta działalność ma niewielką przewagę nad drugą pozycją tego zestawienia.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu najczęściej wybieranych przez firmy działalności gospodarczych jest Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Obecnie wykonuje ją 50 firm. Stanowi to 94% w porównaniu do liczby firm, które wybrały działalność gospodarczą, znajdującą się na pierwszej pozycji.
Trzecie miejsce
Trzecia z kolei działalność gospodarcza z tego zestawienia tj. Działalność związana z oprogramowaniem prowadzona jest przez 43 firmy.
Najczęściej wybierane działalności gospodarcze w gminie Karczew – kwiecień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Transport drogowy towarów
53
2
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
50
3
Działalność związana z oprogramowaniem
43
4
Wykonywanie instalacji elektrycznych
33
5
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
29
6
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
28
7
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
27
8
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
22
9
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
21
10
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
19

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najwięcej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najwięcej firm w gminie Karczew

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które będą wykonywać firmy w gminie Karczew

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: