1,394
Dziś Sobota
2023-04-01

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w gminie Karczew

Aktualizacja: 2023-04-0123:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-04-02 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w gminie Karczew obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-04-02 godz: 0:05:16
2.Ilość wszystkich firm w gminie Karczew wynosi: 2825
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Karczew wynosi: 1489
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-1 kwiecień 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w gminie Karczew, na pierwszym miejscu od końca widzimy Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 0.
Analizując zestawienie 10 działalności gospodarczych o największym spadku w gminie Karczew widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 0.
Stanowi to 50% w porównaniu do działalności gospodarczej, która odnotowała największy spadek.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Produkcja soków z owoców i warzyw. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 0.
Działalności gospodarcze o największym spadku w gminie Karczew za okres 1-1 kwiecień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
0
2
Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
0
3
Produkcja soków z owoców i warzyw
0
4
Transport lotniczy towarów
0
5
Produkcja papieru i tektury
0
6
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
0
7
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
0
8
Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
0
9
Handel energią elektryczną
0
10
Wykończanie wyrobów włókienniczych
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w gminie Karczew w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w gminie Karczew ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: